ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ

Και η Γη γυρίζει Μην πεις Ποτέ Δες Καθαρά
και η ΓΗ γυρίζει Μην πείς Ποτέ Δες Καθαρά
     
the Rose Tattoo Ο Τζον τζον Ζει Το Μαζί είναι Δρόμος
The Rose Tattoo Ο Τζον τζον Ζει Το Μαζί είναι Δρόμος